stemarom stema  
     
  Geoffrey Chaucer - Povestirile din Canterbury
 
 

PROGRAM DE LUCRU:

LUNI - VINERI: 09.00 - 19.00

SAMBATA: 09.00 - 16.00

 

VĂ AJUTĂM SĂ...

 

- daţi o DECLARAŢIE*. Pentru aceasta aveţi nevoie de un act de identitate (Carte/Buletin de identitate sau Paşaport) valabil, precum şi să aveţi în vedere că falsul în declaraţii se pedepseşte penal în conformitate cu art. 292 Cod penal;

- ÎMPUTERNICIŢI* pe cineva să execute un act/fapt în numele Dumneavoastră. Acest document poartă denumirea de PROCURĂ (specială sau generală). Pentru aceasta aveţi nevoie de un act de identitate (Carte/Buletin de identitate sau Paşaport) valabil, atât pentru Dvs. cât şi pentru persoana împuternicită;

- VINDEŢI* un bun imobil/mobil aflat în patrimoniul Dumneavoastră. Aveţi nevoie de un act de identitate (Carte/Buletin de identitate sau Paşaport) valabil precum şi următoarele documente: TITLUL DE PROPRIETATE (document care să justifice dreptul pe care îl aveţi asupra bunului), CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ, CERTIFICAT DE URBANISM (în cazul bunurilor imobile şi acolo unde este cazul), DOCUMENTAŢIA CADASTRALĂ având NUMĂRUL CADASTRAL ATRIBUIT, precum şi ÎNCHEIEREA prin care s-a dispus INTABULAREA dreptului de proprietate (în cazul bunurilor imobile). Pentru eventualele documente suplimentare necesare vă rugăm să ne consultaţi accesând pagina CONTACT;

- CUMPĂRAŢI* un bun imobil/mobil. Aveţi nevoie de toate documentele de mai sus, menţionate în paragraful precedent, precum şi de un act de identitate (Carte/Buletin de identitate sau Paşaport) valabil;

- DONAŢI* un bun imobil/mobil aflat în patrimoniul Dumneavoastră. Documentele necesare sunt aceleaşi ca şi pentru vânzare. În cazul în care persoana gratificată (cea căreia îi donaţi bunul) nu poate fi prezentă, actul de donaţie se va realiza numai după acceptarea acesteia de către donatar. Pentru detalii nu ezitaţi să ne contactaţi;

- încheiaţi un act de GARANŢIE MOBILIARĂ/IMOBILIARĂ* pentru garantarea unei obligaţii pe care Dumneavoastră o aveţi sau o altă persoană o are faţă de un terţ. Documentele pe care trebuie să le prezentaţi sunt identice cu cele necesare pentru vânzarea bunului adus în garanţie. Pentru CREDITOR este necesar un act de identitate (Carte/Buletin de identitate sau Paşaport) valabil;

- dăm DATĂ CERTĂ* unui înscris. Aveţi nevoie de un act de identitate (Carte/Buletin de identitate sau Paşaport) valabil, precum şi de înscrisul căruia doriţi să îi daţi dată certă, nesemnat. Redactarea acestuia se poate face şi de către noi;

- DEZBATEŢI O SUCCESIUNE* Aveţi nevoie de Certificatul de deces al defunctului, Anexa 24 (se eliberează de primăria localităţii în care defunctul a avut ultimul domiciliu), actele de stare civilă şi actele de identitate (Carte/Buletin de identitate sau Paşaport) valabile ale moştenitorilor, actele de proprietate şi certificate de atestare fiscală pentru bunurile aduse la masa succesorală. În cazul în care nu exista bunuri, puteti solicita numai eliberarea unui certificat de calitate de moştenitor. Vă aducem la cunoştinţă că biroul nostru notarial este competent să dezbată succesiunile defuncţilor care au avut ultimul domiciliu în localităţile din circumscripţia Judecătoriei Buftea, judeţul Ilfov, precum şi a celor care au avut ultimul domiciliu în străinătate dar a căror cele mai importante bunuri se află pe teritoriul administrativ - teritorial al localităţilor din circumscripţia Judecătoriei Buftea, judeţul Ilfov.

- LEGALIZAŢI O COPIE A UNUI ÎNSCRIS Aveţi nevoie de înscrisul respectiv, în original. Vă aducem la cunoştinţă că sentinţele date de instanţele judecătoreşti NU se legalizează; În cazul în care doriţi o copie legalizată a actului de identitate (BI/CI sau Paşaport) trebuie să vă prezentaţi personal. In situatia in care confruntarea copiei cu originalul inscrisului cere o pregatire specială, copia se va elibera numai pe baza confruntarii efectuate de un expert desemnat de notar, potrivit prevederilor legale. In acest caz, incheierea este semnata si de expert; aceeaşi situaţie este şi în cazul în care solicitaţi legalizarea unei copii a unui înscris redactat într-o limbă străină, caz în care este necesară colaţionarea de către un traducătoru autorizat.

- VĂ LEGALIZAŢI SEMNĂTURA sau SIGILIUL Aveţi nevoie de un act de identitate (Carte/Buletin de identitate sau Paşaport) valabil. Vă aducem la cunoştinţă că putem legaliza semnătura numai pe înscrisurile pentru care legea nu prevede, ca o condiţie de valabilitate a actului, forma autentică,.

- LEGALIZAŢI SEMNĂTURA TRADUCĂTORULUI DE PE UN ÎNSCRIS TRADUS DE ACESTA Aveţi nevoie de înscrisul respectiv, în original, precum şi de exemplarele traducerii (un exemplar al traducerii şi o copie a actului original se vor păstra în arhiva biroului). În cazul în care traducătorul respectiv nu are depus la noi specimenul de semnătură, va fi necesară prezenţa acestuia având asupra sa un act de identitate (Carte/Buletin de identitate sau Paşaport) valabi, lîmpreună cu autorizaţia eliberată de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, în original.

- CERTIFICAREA UNOR FAPTE*

- DOCUMENTELE SPECIFICE ÎN DOMENIUL COMERCIAL*

- ORICE ALTĂ PROCEDURĂ pe care, în conformitate cu prevederile Legii nr. 36/1995, le putem îndeplini.

* pentru îndeplinirea unui anumit act notarial este posibil să fie nevoie de mai multe documente. Vă rugăm să ne contactaţi pentru a afla exact ce documente va sunt necesare.

 

 

 

 

fountainpen